Author = Jian-bo, Shen
Number of Articles: 1
1. Stem perimeter, height and biomass of maize (Zea mays L.) grown under different N fertilization regimes in Beijing, China

Volume 3, Issue 2, Spring 2009, Pages 85-90

Rui Yu-kui; Peng Yun-feng; Wang Zheng-rui; Shen Jian-bo